website templates free download


Ürün Takip Sistemi Hata Kodları

Hata Kodu Hata Tanımı
UTS-H001 Kullanılabilir miktar yeterli değil
UTS-H002 Tekil Ürün bulunamadı
UTS-H003 Geri Çekme Verme Bildirimi bulunamadı
UTS-H004 Geri Çekme Verme (Paket) Bildirimi bulunamadı
UTS-H005 Kurum sadece kendine ait bildirimleri iptal edebilir
UTS-H006 Aynı lot numarasına sahip tekil ürünlerin üretim tarihleri farklı olamaz
UTS-H007 Son kullanma tarihi formatı uygun değildir
UTS-H008 Alınan adet, verme bildiriminde gönderilen adetten fazla olamaz
UTS-H009 Bu tekil ürün şuan askıdadır. Yeni bir bildirim yapılamaz
UTS-H010 Bildirim Aktif olmalıdır
UTS-H011 İlgili işlem için stokta yeteri kadar ürün bulunmamaktadır
UTS-H012 Bildirim yapan kurum aktif olmalıdır
UTS-H013 İlgili bildirimin yapılabilmesi için ürünün eşsiz kimliği olmalıdır
UTS-H014 Girilen eşsiz kimliği değerine göre ürün sistemde bulunmamaktadır
UTS-H015 Firma tipi seçeneklerinden ESBİS veya MERNİS bilgilerinden biri girilmelidir
UTS-H016 İlgili ürün için daha önceden bildirilmiş bir Geçici Kullanıma Verme Bildirimi bulunmamaktadır
UTS-H017 Bu tekil ürün şuan geçici kullanıma verilmiştir. Yeni bir bildirim yapılamaz
UTS-H018 Geri Toplatılmış Tekil Ürün için bildirim yapılamaz
UTS-H019 İmal ürünler için İthalat Bildirimi yapılamaz
UTS-H020 İthal ürünler için Üretim Bildirimi yapılamaz
UTS-H021 Bir kurumda aynı numaraya sahip iki paket bulunamaz
UTS-H022 Adet sıfırdan büyük olmalıdır
UTS-H023 MERNİS doğrulaması başarısız
UTS-H024 Satarken tüketici kimlik bilgisi gereklidir
UTS-H025 Girilen seri numarası daha önce tanımlanmıştır
UTS-H026 Lot numarası boş olamaz
UTS-H027 Sınırlı sayıda kullanılan tıbbi cihazın sınırlı kullanım sayısı olmalıdır
UTS-H028 Son kullanma tarihi, üretim tarihinden sonra olmalıdır
UTS-H029 Son kullanma tarihi, bugünden önce olamaz
UTS-H030 Tekil ürün üzerinde başka bildirim olduğu için bu bildirim yapılamaz
UTS-H031 Ürün aktif olmalıdır
UTS-H032 Ürünün belgeleri üretim tarihinde geçerli olmalıdır
UTS-H033 Verme bildirimindeki gönderilen adet sıfırdan büyük olmalıdır
UTS-H034 Verme bildirimi yetkili olunan kuruma ait değildir. Başka bir kuruma yapılmıştır
UTS-H035 Geri çekme verme bildirimi yetkili olunan kuruma ait değildir. Başka bir kuruma yapılmıştır
UTS-H036 Tekil ürün geri çekme askı durumunda olmalıdır
UTS-H037 Geri çekme verme (paket) bildirimi yetkili olunan kuruma ait değildir. Başka bir kuruma yapılmıştır
UTS-H038 Verme Bildirimi yapan Kurum giriş yapmış olmalı
UTS-H039 Kullanım sayısı yeterli değil
UTS-H040 Kozmetik ürünler için kullanım bildirimi yapılamaz
UTS-H041 Parametreler eksik
UTS-H042 Kurum aktif değildir
UTS-H043 Ürün veritabanında bulunmamaktadır
UTS-H044 Ürün bulunamadı
UTS-H045 Ürün takip edilmemektedir
UTS-H046 Raf ömrü dolan ürün için bildirim yapılamaz
UTS-H047 Askıdaki ürünler için bildirim yapılamaz
UTS-H048 Geçici kullanıma verilmiş ürün için bildirim yapılamaz
UTS-H049 Aktif olmayan Tekil Ürün için bildirim yapılamaz
UTS-H050 Tekil Ürün son kullanma tarihi geçmemiş olmalıdır
UTS-H051 Tekil ürünün son kullanma tarihi geçmiştir
UTS-H052 Yapılan istek için gönderilen parametreler eksiktir
UTS-H053 İptal edilmek istenen bildirim veritabanında bulunmamaktadır
UTS-H054 Tekil ürün kurumunuz bünyesinde değildir
UTS-H055 Bildirim iptal süresi dolmuştur. Bildirim iptal edilemez
UTS-H056 Bildirim veri tabanında bulunmamaktadır
UTS-H057 Lot takipte adet bilgisi boş olamaz
UTS-H058 HEK Zayiat türü Diğer ise Diğer Açıklama alanı doldurulmalıdır
UTS-H059 Hastanın vücudundan çıkarma bildiriminde gerekçe Diğer ise Diğer Gerekçe Açıklaması alanı doldurulmalıdır
UTS-H060 Üretim tarihi bugünden sonra olamaz
UTS-H061 Üretim tarihi, bildirimin yapıldığı tarihten raf ömrü kadar geri gidebilir
UTS-H062 Adet bilgisi boş olamaz
UTS-H063 Seri numarası boş olamaz
UTS-H064 Lot adedi sıfırdan büyük olmalıdır
UTS-H065 Lot adedi girilmelidir
UTS-H066 Tüketici kimlik numarası girilmiş olmalıdır
UTS-H067 Kullanım sayısı sınırsız olan ürünler için kullanım bildirimi yapılamaz
UTS-H068 Üretim tarihi bildirim tarihinden ileride olmaz
UTS-H069 Üretim tarihi raf ömründen geride olamaz
UTS-H070 Bildirim adeti sıfırdan küçük veya boş olamaz
UTS-H071 Bildirimi yapan kurum aktif olmalıdır
UTS-H072 İthal edilen ülke ile ürün bağlantılı değildir
UTS-H073 Menşei ülke ile ürün bağlantılı değildir
UTS-H074 İlgili ürün için daha önceden bildirilmiş bir Tüketiciye Verme Bildirimi bulunmamaktadır
UTS-H075 Tüketiciye verme bildiriminde iade alınan adet tüketiciye verilen adetten fazla olamaz
UTS-H076 Tüketiciden İade Alma bildiriminde iade alınan adet sıfırdan büyük olmalıdır
UTS-H077 Toplam tekil ürün adedinden fazla pakete eklenemez
UTS-H078 Tekil ürün adeti sıfırdan büyük olmalıdır
UTS-H079 Bildirimin yapılması için Geri Çekme tanımlanmış olmalıdır
UTS-H080 Geri Çekme sebebi "Güvensiz" olamaz
UTS-H081 Bu tekil ürün şuan geri çekme askıdadır. Yeni bir bildirim yapılamaz
UTS-H082 Verilen kurum sistemde bulunamadı
UTS-H083 Paket sistemde bulunamadı
UTS-H084 Paket veren kurumda değil
UTS-H085 Paket mahrecine iade etme bildirimini yapan kurumda değil
UTS-H086 Bildirim türü hatalıdır
UTS-H087 Konfigürasyon türü tekil takip olan ürünler için girilen adet 1 veya boş olmalıdır
UTS-H088 Bildirim yapılabilmesi için paketin aktif olması gerekmektedir
UTS-H089 Gönderilen bildirim kodu paket verme bildirimine ait değildir
UTS-H090 Verilen kurum sistemde mevcut değil
UTS-H091 Tekil ürün tüketicide veya kullanımda olmalıdır
UTS-H092 {0} seri numaralı tekil ürünler başka bir paket içinde yer almaktadır. Tekil bazlı takip edilen tekil ürünler sadece tek paket içinde yer alabilir
UTS-H093 Ürün geri çekildiği için bildirim gerçekleştirilemez
UTS-H094 Tekil ürün geri çekildiği için bildirim gerçekleştirilemez
UTS-H095 Ismarlama tıbbi cihaz sadece üründeki kişiye verilebilir
UTS-H096 Firma güvensiz ürünü kendisi geri çekemez
UTS-H097 Sistem işlem paketindeki alt ürünlerinin miktarları yeterli değildir
UTS-H098 Sistem işlem paketindeki lot bazlı takip edilen ürünler için adet girilmemiştir
UTS-H099 Tekil ürün kurumda değil ya da kurum üretici yada ithalatçı değildir
UTS-H100 Kozmetik ürün setindeki alt ürünlerinin miktarları yeterli değildir
UTS-H101 Kozmetik ürün setindeki lot bazlı takip edilen ürünler için adet girilmemiştir
UTS-H102 Ismarlama tıbbi cihazlar için geçici kullanıma verme bildirimi yapılamaz
UTS-H103 Ismarlama tıbbi cihazlar için ÜTS’de tanımsız yere verme bildirimi yapılamaz
UTS-H104 Ismarlama tıbbi cihazlar için yeniden işleme bildirimi yapılamaz
UTS-H105 Diğer kurum aktif olmalıdır
UTS-H106 Diğer kurum numarası eksiktir
UTS-H107 Sistem işlem paketinde tekil takip edilen ürün/ürünler başka bir sistem işlem paketi içerisinde eklenmiştir
UTS-H108 Firma kendisine verme bildirimi yapamaz
UTS-H109 Firma kendisine geri çekme verme bildirimi yapamaz
UTS-H110 Kozmetik ürün setindeki tekil takip edilen ürün/ürünler başka bir kozmetik ürün seti içerisinde eklenmiştir
UTS-H111 Bu firma ÜTS'de tanımlıdır. ÜTS'de tanımlı firmalara ÜTS'de Tanımsız Yere Verme bildirimi yapılamaz. Verme bildirimi yapılabilir
UTS-H112 Paket içeriğindeki tüm bildirimler başarısız oldu. Paket bildirimi eklenemedi
UTS-H113 Paket numarasını paketi oluşturan kurumdan başkası güncelleyemez
UTS-H114 İmal ürünler için mahrecine iade bildirimi yapılamaz
UTS-H115 Alma bildirimi yapılmış verme bildirimi iptal edilemez
UTS-H116 İthal edildiği ülke kodu geçerli değildir
UTS-H117 Kullanımdan alma bildirimi yapılmış bildirim için iptal bildirimi yapılamaz
UTS-H118 SİP içindeki tekil ürünler için geri çekme kararı verilmiş olamaz
UTS-H119 SİP içindeki tekil ürünler için güvensiz geri çekme kararı verilmiş olamaz
UTS-H120 SİP içindeki tekil ürünlerin son kullanma tarihi geçmiş ya da raf ömrü dolmuş olamaz
UTS-H121 SİP içine aynı tekil ürünün farklı lotları eklenemez
UTS-H122 Paket askıda olduğu için silme işlemi yapılamaz
UTS-H123 Paket geri çekme askıda olduğu için silme işlemi yapılamaz
UTS-H124 SİP tanımına göre içindeki tekil ürünler eksik
UTS-H125 Hastanın vücudundan çıkarma gerekçesinin Geri Çağırma seçilebilmesi için ürün geri çekilmiş olmalıdır
UTS-H126 Bu paket şuan askıdadır. Yeni bir bildirim yapılamaz
UTS-H127 İthalat tarihi, üretim tarihinden sonra olmalıdır
UTS-H128 İthalat tarihi raf ömründen geride olamaz
UTS-H129 Üretim veya ithalat tarihlerinden en az biri girilmiş olmalıdır
UTS-H130 İthalat tarihi bildirim tarihinden ileride olmaz
UTS-H131 Son kullanma tarihi, üretim ve ithalat tarihinden sonra olmalıdır
UTS-H132 ÜTS’de tanımsız yere verme bildiriminde iade alınan adet verilen adetten fazla olamaz
UTS-H133 İlgili ürün için daha önceden ÜTS’de tanımsız yere verme bildirimi bulunmamaktadır
UTS-H134 Tekil ürün sadece bildirim yapılan kuruma iade edilebilir
UTS-H135 Sadece askıdaki tekil ürünler için alma bildirimi yapılabilir
UTS-H136 Tekil ürün hastanın vücudundan çıkartıldığı için bu bildirim yapılamaz
UTS-H137 Pakete sadece kurum üzerindeki paketler eklenebilir
UTS-H138 Pakete sadece kurum üzerindeki tekil ürünler eklenebilir
UTS-H139 İlgili işlem için stokta yeteri kadar ürün bulunmamaktadır. Stokta {0} adet tekil ürün bulunmaktadır
UTS-H140 Kozmetik ürünler için geçici kullanıma verme bildirimi yapılamaz
UTS-H141 Lot bazında takip edilen ürünler için seri/sıra numarası verilemez
UTS-H142 Firma MERSIS'te tanımlı değildir
UTS-H143 Firma ESBIS'te tanımlı değildir
UTS-H144 Paket içerisine, paketin içerisinde olduğu paket koyulamaz
UTS-H145 Güncellenmek istenen paket kurum üzerinde olmalıdır
UTS-H146 Tıbbi Cihazlar Kozmetik firmasına verilemez
UTS-H147 Tıbbi Cihazlar için Üretim tarihi girilmesi zorunludur
UTS-H148 Kozmetik ürünler için hastanın vücudundan çıkarma bildirimi yapılamaz
UTS-H149 Paket sadece bildirim yapılan kuruma iade edilebilir
UTS-H150 Pasif kurumlar ödünç verme bildirimi yapamaz
UTS-H151 Firma kendisine verme bildirimi yapamaz
UTS-H152 Tıbbi Cihazlar için kozmetik firmasına ödünç verme bildirimi yapılamaz
UTS-H153 Kozmetik ürünler için ödünç verme bildirimi yapılamaz
UTS-H154 Lot bazında takip edilen tıbbi cihazlar için ödünç verme bildirimi yapılamaz
UTS-H155 Ödünç Verme Askıdaki ürünler için bildirim yapılamaz
UTS-H156 Ödünç Alma bildirimi yapılmış ödünç verme bildirimi iptal edilemez
UTS-H157 Kozmetik ürünler için ödünç alma bildirimi yapılamaz
UTS-H158 Lot bazında takip edilen tıbbi cihazlar için ödünç alma bildirimi yapılamaz
UTS-H159 Paketler için ödünç alma bildirimi yapılamaz
UTS-H160 Bu tekil ürün şuan tüketicidedir. Yeni bir bildirim yapılamaz
UTS-H161 Ismarlama tıbbi cihaz bildirimleri henüz başlamamıştır
UTS-H162 Kozmetik ürün seti bildirimleri henüz başlamamıştır
UTS-H163 Sistem işlem paketi bildirimleri henüz başlamamıştır
UTS-H164 Kimlik bilgileri girilmelidir
UTS-H165 Seri numarası karakter sayısı hatalıdır
UTS-H166 Lot numarası karakter sayısı hatalıdır
UTS-H168 İade edilmek istenen bildirim veri tabanında bulunmamaktadır
UTS-H169 Paket numarası daha önce tanımlanmıştır
UTS-H170 Verilen Tekil Ürün bilgilerine uyan bildirim bulunamadı!
UTS-H171 Verilen Tekil Ürün bilgilerine uyan birden fazla bildirim bulundu!
UTS-H172 Okundu olarak işaretlenecek sistem paketi kuruma gelmiş olmalıdır
UTS-B001 Yeniden işleme iptal bildirimi yapıldı
UTS-B002 İthalat bildirimi yapıldı
UTS-B003 İhracat bildirimi yapıldı
UTS-B004 Kullanım bildirimi yapıldı
UTS-B005 Geçici kullanıma verme bildirimi yapıldı
UTS-B006 Alma bildirimi yapıldı
UTS-B007 Geri çekme alma bildirimi yapıldı
UTS-B008 Geri çekme alma (paket) bildirimi yapıldı
UTS-B009 Geçici kullanıma verme iptal bildirimi yapıldı
UTS-B010 Hastanın vücudundan çıkarma bildirimi yapıldı
UTS-B011 Hastanın vücudundan çıkarma iptal bildirimi yapıldı
UTS-B012 {0} numaralı paket eklendi
UTS-B013 {0} numaralı paket güncellendi
UTS-B014 {0} numaralı paket silindi
UTS-B015 İthalat iptal bildirimi yapıldı
UTS-B016 ÜTS'de tanımsız yere verme bildirimi yapıldı
UTS-B017 ÜTS'de tanımsız yere verme iptal bildirimi yapıldı
UTS-B018 Kullanım iptal bildirimi yapıldı
UTS-B019 Kullanımdan alma bildirimi yapıldı
UTS-B020 Kullanımdan alma iptal bildirimi yapıldı
UTS-B021 Tüketiciye verme iptal bildirimi yapıldı
UTS-B022 Üretim iptal bildirimi yapıldı
UTS-B023 Tüketiciye verme bildirimi yapıldı
UTS-B024 Üretim bildirimi yapıldı
UTS-B025 Verme iptal bildirimi yapıldı
UTS-B026 Yeniden işleme bildirimi yapıldı
UTS-B027 Verme bildirimi yapıldı
UTS-B028 Mahrecine iade etme bildirimi yapıldı
UTS-B029 Mahrecine iade etme iptal bildirimi yapıldı
UTS-B030 HEK/Zayiat bildirimi yapıldı
UTS-B031 HEK/Zayiat iptal bildirimi yapıldı
UTS-B032 İhracat iptal bildirimi yapıldı
UTS-B033 Geri çekme verme bildirimi yapıldı
UTS-B034 Tüketiciden iade alma bildirimi yapıldı
UTS-B035 İmha/Bertaraf bildirimi yapıldı
UTS-B036 İmha/Bertaraf iptal bildirimi yapıldı
UTS-B037 Islah/Düzeltici faaliyet bildirimi yapıldı
UTS-B038 Islah/Düzeltici faaliyet iptal bildirimi yapıldı
UTS-B039 Tüketiciden iade alma iptal bildirimi yapıldı
UTS-B040 Geri çekme verme iptal bildirimi yapıldı
UTS-B041 Verme (paket) bildirimi yapıldı
UTS-B042 Mahrecine iade etme (paket) bildirimi yapıldı
UTS-B043 Verme (paket) iptal bildirimi yapıldı
UTS-B044 Geri çekme verme (paket) bildirimi yapıldı
UTS-B045 Alma (paket) bildirimi yapıldı
UTS-B046 İhracat (paket) bildirimi yapıldı
UTS-B047 ÜTS'de tanımsız yere verme (paket) bildirimi yapıldı
UTS-B048 ÜTS'de tanımsız yere verme (paket) iptal bildirimi yapıldı
UTS-B049 İhracat (paket) iptal bildirimi yapıldı
UTS-B050 Mahrecine iade etme (paket) iptal bildirimi yapıldı
UTS-B051 Geri çekme verme (paket) iptal bildirimi yapıldı
UTS-B052 ÜTS’de tanımsız yerden iade alma bildirimi yapıldı
UTS-B053 ÜTS’de tanımsız yerden iade alma iptal bildirimi yapıldı
UTS-B054 ÜTS'de tanımsız yerden iade alma (paket) bildirimi yapıldı
UTS-B055 ÜTS'de tanımsız yerden iade alma (paket) iptal bildirimi yapıldı
UTS-B056 Ödünç verme bildirimi yapıldı
UTS-B057 Ödünç verme iptal bildirimi yapıldı
UTS-B058 Ödünç alma bildirimi yapıldı
UTS-B059 Tüketiciye verme bildirimi yapılabilir
UTS-B060 {0} nolu sistem paketi okundu olarak işaretlendi
UTS-U001 Tekil ürün geri çekilmiştir
UTS-U002 Ürün geri çekilmiştir
UTS-U003 Geri çekilmemiş tekil ürünler paketten çıkarılmıştır
UTS-U004 Uyarı: {0} nolu paket içindeki {1} tekil ürün için {2} hatası nedeniyle bildirim yapılamamıştır
UTS-U005 Uyarı: {0} nolu paket içindeki {1} tekil ürün ve {2} numaralı bildirim için {3} hatası nedeniyle bildirim yapılamamıştır

Ürün Takip Sisteminiz size sorun mu çıkartıyor?

Ekonomik, Kolay ve Hızlı Entegrasyon avantajından faydalanmak için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir. 

Grant-Soft, Ürün Takip Sistemi Entegratörü © 2020