how to create a site for free


Ürün Takip Sistemi Yönetmeliği

Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından, satılıp kullanıldığı yere ve hastaya kadar takip edilebilmesi için altyapı sağlayacak bir sistem olan ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ için mevzuat anlamındaki tüm içerikler TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK), TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmaktadır.

AMAÇ
Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünlerin tekil bazlı takibi ile;

1.İthal edilen ürünlerin gümrükten geçişinden itibaren, son kullanıcıya kadar tüm süreçlerin takip edilmesi
1Yurt içinde üretilen ürünlerin piyasaya arzından itibaren, son kullanıcıya kadar tüm süreçlerin takip edilmesi
İhraç edilen ürünlerin sayısal verilerinin tutulması

HEDEF
1.Güvenli ürüne erişim
Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin üretim veya ithalatından, son kullanımına kadar tüm süreçlerinin takip edilmesiyle güvensiz olan ürünler tespit edilebilecektir.
Hatalı, sahte veya bozulmuş ürünlerin piyasadaki dolaşımı engellenebilecektir.
Ürünlere yönelik yapılan test ve kontroller ile nakliye ve depolama koşulları kayıt altına alınabilecektir.
Tıbbi cihazların envanter, bakım onarım, kalibrasyon ve garanti süreçlerinin doğru   bir şekilde takibi sağlanabilecektir.

2.Etkin piyasa denetimi ve gözetimi
Piyasadaki güvensiz ürünlerin tespiti ve geri çekme işlemlerinin etkin bir şekilde yapılması sağlanabilecektir.
Kullanılan ürünlerin nereden temin edildiğinin takibi yapılabilecektir.
Son kullanıcıların ve vatandaşların da proje kapsamında geliştirilecek uygulamalar ile (akıllı telefonlar v.s) kullandıkları ürünler hakkında temel bilgilere erişimi sağlanacak ve geri bildirimler alınabilecektir.
İnsan marifeti ile yapılan denetimlerin bir kısmı sistem tarafından anlık yapılabilecektir

3.Politika belirleme
Kısa ve uzun vadeli planlamalar yapılabilecek ve sağlık politikalarının belirlenmesinde kullanılabilecektir.
Ürünlerin ülke ekonomisine katkısı ayrı ayrı ölçülebilecektir.
Sistemden elde edilecek olan istatistiki veriler ile üretim ve stok politikaları oluşturulabilecektir.
Vücuda implante edilen cihazlar kıyaslanabilecek ve buna göre politikalar oluşturulabilecektir.
Geri ödemede ürün hareketliliği bilgisinin eksikliğinden kaynaklanan sorunlar çözümlenebilecektir.
Sistemde kayıtlı olan envanterle birlikte acil ve olağanüstü durumlarda daha hızlı ve stratejik kararlar alınabilecektir.

4.Ekonomik katkı
Kayıt dışı üretilen ürünlerin ve aksesuarlarının piyasada dolaşımı engellenecektir.
Tıbbi cihazlarda kullanılacak yedek parçaların da takibi yapılacağından konu ile ilgili sıkıntılar çözülecektir.
Firmalar ve sahip olduğu ürünlerin envanter takibi yapılacağından kaçak ürünlerin dolaşıma girmesinin önüne geçilebilecektir.
Farklı bölgelerde aynı ürünler için uygulanan farklı fiyat uygulamaları takip edilebilecektir.
Tıbbi cihazların üretim ve ithalatındaki vergi politikalarının belirlenmesine katkı sağlayacaktır.

Grant-Soft, Ürün Takip Sistemi Entegratörü © 2020