site maker


Ürün Takip Sisteminin Faydaları

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) ve Tübitak Bilgem tarafından geliştirilen projenin faydaları 4 ana başlık altında belirtilmiştir.

1.Güvenli Ürüne Erişim
2.Etnik Denetim
3.Sağlık Politikası Geleceği
4.Ekonomiye Güçlü Katkı

Güvenli Ürüne Erişim
Öncelikli faydaların başında Tüketici ve Hasta güvenliği gelmektedir.. Piyasaya giren tüm ürünlerin kontrolü ve denetimi ile kaçak, kalitesiz, güvenilir olmayan ürünlerin tedavülden kaldırılması için önemli rol oynamaktadır. Mevcut olarak piyasa içerisinde bulunan hatalı, sahte veya bozulmuş ürünlerin dolaşımdan kaldırılması için en uygun sistem olarak belirtilmiştir. Ürünlerin üretim aşamasından tüketici ve hasta kullanımına sunulana kadar nakliye ve depolama koşulları da takip edildiği için etkin bir denetim sistemi sunmaktadır. Bu şekilde tıbbi cihazların envanter, bakım onarım, kalibrasyon ve garanti süreçlerinin doğru bir şekilde takibi sağlanabilecektir.

Mobirise
Create awesome websites!

Etkin Denetim
Hatalı, sahte veya bozulmuş ürünün tüketici veya hastaya ulaşmadan önce dolaşımdan kaldırılması hedeflenmektedir. Etkin bir denetim sonucunda yapılan kontroller sayesinde tüketicinin ve hastanın güvenliği sağlanacaktır. ÜTS sayesinde ürünün nereden temin edildiği ve ürün hakkında temel bilgilere erişim sağlanabilecektir. Tüketici veya hasta tarafından gelecek geri bildirimler ile sorunlar anlık olarak tespit edilebilecektir. Bu konuda akıllı telefonlar ile geri bildirim uygulamaları önemli rol oynayacaktır.

Sağlık Politikası Geleceği
ÜTS sistemi sayesinde Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar kısa ve uzun vadeli planlamaları kolaylıkla yapılabilecektir. Bu proje sağlık politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır;

1.Ürünlerin ülke ekonomisine katkısı ayrı ayrı ölçülebilecektir.
2.Sistemden elde edilecek olan istatistiki veriler ile üretim ve stok politikaları oluşturulabilecektir.
3.Vücuda implante edilen cihazlar kıyaslanabilecek ve buna göre politikalar oluşturulabilecektir.
4.Geri ödemede ürün hareketliliği bilgisinin eksikliğinden kaynaklanan sorunlar çözümlenebilecektir.
5.Sistemde kayıtlı olan envanterle birlikte acil ve olağanüstü durumlarda daha hızlı ve stratejik kararlar alınabilecektir.

Ekonomik Katkı
Envanter takibi ile kayıt dışı üretilen ürünlerin ve aksesuarlarının tüketici ve hastaya ulaşması engellenerek ekonomiye büyük ölçüde katkı yapması bekleniyor. Özellikle tıbbi cihazlarda kullanılacak yedek parçaların da takibi yapılacağından tüketici veya hastanın mağduriyeti tamamen ortadan kalkacaktır. Çok sık karşılaşılan bir konu olan aynı ürün için fiyat farklılığının tamamen ortadan kalkması bekleniyor. ÜTS ile tıbbi cihazların üretim ve ithalatındaki vergi politikalarının belirlenmesi sayesinde ülke ekonomisine katkısı gelecekte daha büyük olacaktır.

Grant-Soft, Ürün Takip Sistemi Entegratörü © 2020